LES VARIACIONS GOKU

“Now I asked you seriously: Was Goku the first option?”
“No, no, when we decided we were willing to be the first person to pass by there and it was a girl and her face was too thin and we were looking for someone more “broken” more marked by life or in age or in bad life . Hey, this goes for you Goku!

 

2010

-“Ara us faig la pregunta seriosament: en Goku va ser la primera opció?”

-“No, no, quan ho vam decidir estàvem disposats a que fos la primera persona que passés per allà davant i va ser una noia i tenia la cara massa fina i nosaltres buscàvem algú més “crujit” més marcat per la vida o en edat o en mala vida. Ei, això va per tu Goku!

 

2010