GENERIC SPACE

Entre la centralitat dels nuclis urbans i les perifèries més extremes, aquests indrets s’escapen de qualsevol pressió urbanística i resten immòbils al costat de les vies ràpides de les entrades i sortides de les grans ciutats. És així com s’escapen d’acabar essent identitats caricaturitzades i modelades al gust del turista o acabar arrasades i devastades com les perifèries més allunyades dels centres. En ESPAI GENÈRIC aflora una determinada morfologia aparentment despreocupada per la seva personalitat, només al servei del pragmatisme urbanístic. Paradoxalment és aquesta despreocupació per la seva identitat la que els acaba conferint un caràcter inconfusible, propi i totalment reconeixible. La seva singularitat és tendir a ser genèrics.

 

Catàleg de l’exposició