UN LLOC FOSC

Un lloc fosc, ple de gent amb motivacions diverses, movent-se a les palpentes esperant indicis, esperant
fets, esperant que passi l’inexplicable. Espais de trobada en la penombra, llocs d’observació i meditació,
on cada assistent evoca desitjos i anhels íntims més o menys transcendents, més o menys profunds. A on les creences particulars individuals aforen i projecten realitats empíriques úniques. «Un lloc fosc», un projecte actualment en desenvolupament, explora diversos espais de reunió a on les nocions de col·lectivitat, fe i ambigüitat hi són fortament presents.