UN LLOC FOSC

CAT

Un lloc fosc, ple de gent amb motivacions diverses, movent-se a les palpentes esperant indicis, esperant fets, esperant que passi l’inexplicable. Espais de trobada en la penombra, llocs d’observació i meditació,
on cada assistent evoca desitjos i anhels íntims més o menys transcendents, més o menys profunds. A on les creences particulars individuals aforen i projecten realitats empíriques úniques. «Un lloc fosc», un projecte actualment en desenvolupament, explora diversos espais de reunió a on les nocions de col·lectivitat, fe i ambigüitat hi són fortament presents.

ENG

A dark place, full of people with different motivations, moving without seeing, waiting for signs, waiting facts, waiting for the inexplicable to happen.

Meeting spaces in the penumbra, places of observation and meditation, where each assistant evokes intimate desires more or less transcendent. Where individual beliefs afflict and project unique empirical realities. “A dark place”, a project currently under development, explores several meeting spaces where the notions of collectivity, faith and ambiguity are strongly present.